5. Osnove o propadanjima na razboju i klupi
March 24, 2016
7. Osnove o Pullover-u
March 24, 2016

6. Uokvirujemo segment o razvoju grudi pričom o izolaciji

Prećićemo varijacije, kako slobodnim opterećenjem, tako i varijacijama na spravi.