Capture
Samo za ženske oči! :D
January 27, 2017
ugljeni
Vodič kroz makronutrijente – Ugljeni hidrati, 1. Deo – UVOD
September 12, 2017

Povreda donjih ledja kod mrtvog dizanja

zasajt

Povreda donjih ledja kod mrtvog dizanja nije toliko česta zbog samog krivljenja donjih ledja, jer ljudi često mogu imati jake erektore i generalno ceo core koji drži donja ledja čvrstim bez obzira na zakrivljenost. Ono što najviše može povrediti ledja prilikom izvodjenja u tom položaju jesu tri stvari:
1. Rad sa prevelikim težinama ili serije do otkaza
2. Previse kontrole na ekscentričnom delu pokreta (spuštanju). Mrtvo dizanje je koncentrična vežba, tj najveću silu želimo da proizvedemo prilikom koncentričnog dela pokreta (ne pričamo o stiff leg mrtvom dizanju), jako sporo spuštanje tega može dovesti do mikro oštećenja fascija, koje nemaju veze sa mišićnom hipertrofijom, što dovodi do lakšeg zamora erektora i samim tim do mogućeg kidanja mišića, a samim tim i povrede diskova koji nemaju oslonac.
3. I, poslednja stavka, stvar koju najviše koriste ljudi u kombinaciji sa stavkom 2. kojima je glavni cilj mišićna hipertrofija, a to je tzv. “touch and go”, odnosno odbacivanje tega o zemlju, da bi ostavirili to famozno vreme mišiča pod tenzijom. Ovo je možda najefikasniji način da povredite ledja, a pritom bez ikakvog razloga, samim tim što odbacujete teg o pod, smanjujete potrebnu silu koju vaši mišići treba da proizvedu da bi digli taj teret, mišić koji proizvodi veću silu je veći mišić. U trenutku kada udarite tegom o pod i odbacite ga, tada vam se ledja opuštaju i dolazi do povreda. Uzeti 2,3,4 sekunde izmedju ponavljanja vam NEĆE smanjiti mogućnost mišićne hipertrofije za taj trening, moze čak više da je uveća, a pomoći će vam da se namestite kako treba (stegnete) da bi ste uradili pravilno naredno ponavljanje.
Nadamo se da sada neće biti ljudi koji će raditi sa krivim donjim ledjima, iako smo objasnili da ona sama ne mogu dovesti do povrede.

Ipak, ni to ne znači da ne može da vam se omakne i da se vrlo lako povredite.

“Znanje se množi deljenjem.”