Miloš Milojević

PERSONALNI TRENER
Miloš Milojević je licencirani operativni trener u personalnom fitnesu.

Trenutno je na drugoj godini Visoke sportske i zdravstvene škole. Bavi se fitnesom 3 godin, a već 17 godina je u sportu. Četrnaest godina je bio fudbaler. Poseduje veliko iskustvo o korišćenju suplemenata.

Svakom klijentu se posvećuje maksimalno, piše treninge kao i ishranu, i odgovara na svako pitanje.