March 24, 2016

6. Uokvirujemo segment o razvoju grudi pričom o izolaciji

Prećićemo varijacije, kako slobodnim opterećenjem, tako i varijacijama na spravi.
March 24, 2016

5. Osnove o propadanjima na razboju i klupi

Nastavak priče o grudima. Jedna od najprepoznatljivijih, ali i najpotcenjenijih vežbi za izgradnju mišića grudi.
March 17, 2016

4. Osnove o treningu BICEPSA

Biceps, taj najbitniji mišić 🙂 Prelazimo sve d   etalje i varijacije vezane za celokupan razvoj pregibača podlaktice.
March 11, 2016

3. Osnove o zgibu i lat mašini

U ovom segmentu pričamo o verovatno najboljoj vežbi za ravnomeran razvoj leđne muskulature, zgibu i njegovim varijacijama.